Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten

In veel plaatsen in het land worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze kennen verschillende vormen: voorlichting voor zwangeren, bijeenkomsten voor voedende moeders, of een combinatie daarvan.

Vaak komt een serie thema’s in een cyclus aan bod, soms worden er eenmalige bijeenkomsten georganiseerd. De nadruk ligt op het verstrekken van gedegen informatie, het uitwisselen van ervaringen onder leiding van de contactpersoon, en het bieden van ondersteuning aan de wens van de moeder om borstvoeding te (gaan) geven.

Om de informele sfeer te bevorderen en om de kosten zo laag mogelijk te houden, organiseert de contactpersoon de informatiebijeenkomsten meestal bij haar thuis. Onder bepaalde omstandigheden kan er ook uitgeweken worden naar andere geschikte locaties.

De VBN-bijeenkomsten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.

Informeer bij een contactpersoon bij jou in de buurt of er informatiebijeenkomsten worden gehouden of kijk hier voor een overzicht van bijeenkomsten.