Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen

Persoonlijke ervaringen zijn een belangrijk onderdeel van BN. Iedereen heeft haar eigen manier om haar ervaringen op te schrijven, de redactie biedt deze richtlijn aan als steuntje in de rug bij twijfel. De lengte van een eigen ervaring varieert sterk, maar bestaat meestal uit 200-1100 woorden. Bij een eigen ervaring plaatsen we graag een leuke foto (minimaal 1MB, 300dpi).

Titel:
Kort en bondig een opvallend element uit de ervaring.

Introductie:
In de introductie wordt meestal de voorgeschiedenis kort samengevat (maximaal 5 regels). Wie schrijft de ervaring (gezinssituatie), is er iets heel speciaals aan de hand? De introductie kan ook door de redactie geschreven worden.

Bodytekst:
Dit is het deel waarin de ervaring uitgewerkt wordt. Dit kan chronologisch, maar het kan ook opgebouwd zijn rond het bijzondere van jouw ervaring. Beantwoord bijvoorbeeld de vragen: Wie, Wat, Wanneer, Waar en Hoe. Denk aan dilemma’s/afwegingen. Geef kort weer wat er gebeurd is en wat je ondernomen hebt. Wat waren je emoties hierbij; op welke gronden werden welke knopen doorgehakt, etc. Vermeld summier eventuele bijzonderheden zoals afloop of resultaten.

Redactionele zaken:
In BN worden geen merknamen van bijvoorbeeld medicijnen of kolven genoemd. Ook het ziekenhuis wordt niet benoemd, maar omschreven als: ‘het academisch ziekenhuis’, ‘het kinderziekenhuis’ of ‘het ziekenhuis. Wel kun je de naam noemen van de contactpersoon als je tevreden was.

De VBN geeft in principe geen informatie over (para)medische behandelingen, tips hierover vermijden we ook in eigen ervaringen.

Als er in jouw gezin iets bijzonders speelt wat niet algemeen bekend is, je baby heeft bijvoorbeeld een bijzondere ziekte, dan kan daarover in een kadertje wat informatie over gegeven. Een stuk tekst dat in een kader moet staan geef je aan met ‘kader’ aan het begin en sluit je af met ‘einde kader’ Ook kan het zijn dat de redactie in zo’n kader een toelichting geeft.

Geef je naam, telefoonnummer en e-mailadres op, zodat de redactie zo nodig contact met je kan opnemen. Als je wilt, kan je bijdrage in BN onder pseudoniem geplaatst worden. In de inleiding vermelden we dan dat de gebruikte naam een pseudoniem/gefingeerd is.

De redactie behoudt zich het recht bijdragen niet te plaatsen, bijvoorbeeld wanneer ze niet overeenkomen met de gedragscode van de VBN of wanneer de relatie met borstvoeding onvoldoende is, de indeling en de typografie van de artikelen aan te geven of te wijzigen, eventuele taalfouten te verbeteren en de stijl waar nodig te wijzigen, bijdrages in te korten.

Door de verhaal in te sturen, geef je ons ook toestemming om dit (anoniem) als eigen ervaring op deze website op te nemen.

 

versie 2016