Achtergrond VBN

Achtergrond

In 1978 is de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) opgericht als vrijwilligersorganisatie, met als doel ‘het vermaatschappelijken van borstvoeding’. Voor de meeste leden van de vereniging ís borstvoeding al de gewoonste zaak van de wereld. De VBN wil graag zien dat voor heel Nederland borstvoeding (weer) vanzelfsprekend wordt.

Wij richten ons voornamelijk op het geven van informatie en steun aan (aanstaande) ouders en andere belangstellenden. De volgende kernwaarden zijn kenmerkend voor de manier waarop de VBN werkt:

  • Ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers
  • Moeder-tot-moeder contact en ondersteuning
  • Gefundeerde, consistente informatie
  • Respect voor de keuzes van een individu
  • Onafhankelijkheid

Op 31 december 2018 hebben we onszelf opgeheven. De eerste helft van 2019 staat voor ons in het teken van alle administratieve en praktische zaken rondom het opheffen.

Standpunten:
In de VBN-standpunten wordt de visie van de VBN op borstvoeding, de ondersteuning en begeleiding daarvan en op het verstrekken van informatie hierover verder uiteengezet..

Statuten (pdf)

Huishoudelijk reglement (pdf)

Financieel:
De VBN is afhankelijk voor haar inkomsten van de contributies van leden, donaties en de verkoop van informatiemateriaal. Steun ons werk door een donatie te doen, of word lid!