Opleiding tot contactpersoon

Opleiding tot contactpersoon

Moeders die zelf contactpersoon willen worden, zijn van harte welkom! Je volgt dan de opleiding van de VBN.

Aan de toelating zijn enkele voorwaarden verbonden, waaronder dat je minstens zes maanden aan minstens één kind borstvoeding hebt gegeven, dat je lid van de VBN bent en dat je de doelstellingen en standpunten van de vereniging onderschrijft.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel: je beantwoordt vragen, werkt probleemstellingen uit en behandelt een casus aan de hand van de VBN-literatuurlijst, je doorloopt zowel een digitale stage (twee delen) als een stage op bijeenkomsten van ervaren contactpersonen (drie delen). Daarnaast woon je minimaal drie scholingsdagen bij.

Heb je belangstelling voor de opleiding? In de aanvullende informatie vind je meer details over de opleiding en kun je je aanmelden.